Oldaltérkép
» Önkormányzat / Hirdetmények
Hirdetmények

Jelzőrendszeres házisegítségnyújtásról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Magyaratád és Patalom Községi Önkormányzatok közigazgatási területén is megszervezésre kerül a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtási ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A szolgáltatás igénybevételéhez csak vezetékes telefon szükséges. Amennyiben nincs vezetékes telefon annak beszereltetéséhez a szolgáltató segítséget nyújt. A jelzőkészülék beépítése és maga az ellátás ingyenes, de a telefonköltségeket (előfizetési díjat, ha szükséges a telefon beszereltetés költségét) az igénybevevőnek kell fizetnie.

Kérjük azokat az idős, beteg embereket, akik az ellátást igénybe kívánják venni a körjegyzőségen, vagy a 82/520-004  telefonszámon jelentkezzenek.

 

 

 

 

Copyright © 2010
Integranet Kft.