Oldaltérkép
» Önkormányzat / Hirdetmények
Hirdetmények

Felhívás parlagfű elleni védekezésre


A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 5.§ (3) bekezdése értelmében a földtulajdonos, földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

E határidő után a védekezések ellenőrzését illetve a fertőzött területek felmérését a körzeti Földhivatalok mezőgazdászai  végzik. A parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok (belterület esetén a település jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.

„Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést a kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni,  a parlagfű elleni közérdekű védekezést abban az esetben rendelik el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50 %-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30 %-ot meghaladja.”

A védekezéseket elrendelő határozatokat a helyi önkormányzatok hirdetőtáblájukon, kifüggesztéssel teszik közzé.

A közérdekű védekezések teljes költségét (amely tartalmazza a vállalkozói díjat, a Földhivatal és a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság költségeit) a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni.

A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók!

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően 20.000 – 5.000.000. Ft.

 

 

 

 

Copyright © 2010
Integranet Kft.