» Önkormányzat / Intézmény
Intézmények


Óvoda

Tevékenység:

Óvodánk Somogy megyében, Kaposvártól 16 km.-re, Magyaratád községben található. A község központjában elterülő park szolgál környezetül az óvoda 815 négyzetméteres telkének, melyből az óvoda épülete 250,5 négyzetmétert foglal el.

A valamikori zárdaépület, 1957 óta tölti be óvoda funkcióját. 1986.-ban az akkori fenntartó teljesen felújíttatta az épületet, 1996.-ban az Önkormányzat korszerűsíttette a fűtést.
Óvodánk egy csoportos, 1990. óta vegyes életkorú csoporttal működik.

Az óvoda hivatalos elnevezése: Mernyei Szabadi Gábor Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Magyaratádi Tagóvodája

Az intézmény székhelye: 7463 Magyaratád, Pázmány Péter tér. 3. Telefon: 82/ 371-264
A tagóvoda vezetője: Győrfi Zoltánné

Az intézmény alaptevékenysége:

A Napközi Otthonos Óvoda egycsoportos nevelési intézmény, amely 3 éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, de legfeljebb 8 éves korig biztosítja az óvodai nevelést.

Működési területe: Elsősorban magyaratádi, patalomi, ill. ráksi szülők gyermekeinek, másodsorban egyéb okból, szülői kérelemre felvett gyermekek óvodai elhelyezése, ellátása, nevelése.

Az óvoda bemutatása

Magyaratád, Kaposvártól 16 km-re a Szántódi út mellett helyezkedik el. A lakosság száma évek óta csökken. Míg 2000-ben 1000 fő felett volt a lakosság száma, 2005-re ez a szám jóval az 1000 fő alatt van. Az óvodáskorú gyermeket nevelő családok számára a munkahelyi lehetőségek nagyrészt Kaposváron, kisebb részt a Patalomi Szociális Otthonban, és elenyésző részben a helyi Termelőszövetkezetben adódnak. A rendszeres munkával nem rendelkezők nagyrészt munkanélküliek, elenyésző százalékban háztartásbeliek, ill. rokkantnyugdíjasok. Az egy főre jutó átlagkereset a családokban megfelelőnek mondható, GYET-et a családok 40%-a kap. A gyermekek életszínvonala a társadalmi átlagon mozog. Kevés az átlag feletti, de az átlag alatti életszínvonalat mutató család is. Az óvoda két csoportszobával, 55 férőhellyel rendelkezik a jelenlegi beírt létszám 31 fő. 2001. szeptembere óta 1 csoporttal működünk. Személyi feltételeink maximálisan biztosítottak. Az óvoda jól felszerelt.

Helyzetkép

Az óvoda, a gyermekek fejlődésének szocializációs színtere, a családi nevelésre épít. A vegyes életkorú csoport régebbi tagjai interakciók révén tanítják meg az újaknak a normákat, tevékenységeket, adják át tapasztalataikat. A gyermekekkel 2 óvodapedagógus 1 dajka foglalkozik. A pedagógusok 100%-a felsőfokú végzettségű, a mindketten szakvizsgával rendelkeznek. A dajka, szakképesítéssel rendelkezik.

 

 
Tornacsarnok

Tevékenység:

A tornacsarnok amely 2007. januárjától üzemel a Kaposvár-Szántód összekötő főút mentén, Kaposvártól 15 km-re helyezkedik el, gyalogosan több irányból, autóval a Szent István utca felől közelíthető meg.
Az épület előtt 15 gépjármű fogadására alkalmas parkoló található.

Műszaki paraméterei:

 • mérete: 18×35 méter;
 • magasság: 8 méter;
 • megvilágítás: 200/400 lux
 • hasznos alapterület: 970 – 1.050 m²
 • beépített szintek összterülete: 1.090 – 1.190 m²
 • beépített térfogat: 7.700 – 8.300 m3
 • öltöző helyiségek, zuhanyzóval
 • stúdió szoba

A tornacsarnok teljes felszereltséggel és konditeremmel is rendelkezik.
Tanítási időben, hétköznapokon napközben 13 órától bérelhető sport- és kulturális
programokra, hétvégén és nyáron egész nap üzemel.

Bérleti díja: 4.000,-Ft/óra. 

Huzamosabb bérlet esetén egyéni díjmegállapítás.
A konditeremhez bérlet váltható, amelynek költsége:
15 alkalom 3.000,-Ft
25 alkalom 5.000,-Ft

Érdeklődés és időpontfoglalás: Törzsök Róbert polgármesternél a következő telefonszámon:  70/382-3703.
Teleház

Tevékenység:

Teleház működtetésének célja településünk bekapcsolódásának segítése az ország gazdasági, társadalmi, közigazgatási és kulturális életébe a kor színvonalának megfelelő információs és kommunikációs eszközök biztosításával. Tevékenységünkkel szeretnénk hozzájárulni falunk közösségének gyorsabb fejlődéséhez, a boldoguláshoz szükséges esélyegyenlőség megteremtéséhez.
Mernyei Integrált Szociális Központ

Tevékenység:

 

Mernyei Integrált Szociális Központ
7453 Mernye, Petőfi utca 49. szám
Telefon: 06 82/457-073
mernyei.szockozpont@gmail.com


A Mernyei Integrált Szociális Központot hat település (Mernye, Ecseny, Polány, Magyaratád, Patalom és Szentgáloskér községek) alapította 2009. január elsején, a községek lakosainak egyéni igények szerint történő szociális alapellátása érdekében. A szociális szolgáltató az idősek saját lakókörnyezetben való maradása, a családok kiegyensúlyozottabb életvitele, a konfliktusos helyzetek feloldása, a társadalmi és szociális hátrányok mérséklése érdekében működtetett szolgáltatásokat biztosít.


Az intézmény megnevezése: Mernyei Integrált Szociális Központ
Székhelye: 7453 Mernye, Petőfi utca 49.

A biztosított alapszolgáltatások: 

 • étkeztetés,
 • nappali ellátás (idősek klubja)
 • családsegítés

Ellátási terület: Mernye, Ecseny, Polány, Magyaratád, Patalom és Szentgáloskér községek

közigazgatási területe.
Az intézmény székhelye egy irodaépületből (a korábbi TSz iroda) került kialakításra Mernyén. Itt találhatóak az intézményvezető és a családgondozó irodája, személyzeti öltöző valamint a nappali ellátás céljára használt klubhelyiség, továbbá társalgó, pihenőszoba, teakonyha, mosóhelyiség, mosdók és zuhanyozók.

Az épület akadálymentesen megközelíthető, mozgáskorlátozottak számára is használható mellékhelyiség szintén biztosított.
A telephellyel egy épületszárnyban található könyvtárszoba (könyvek, folyóiratok, internet) is szélesíti a nappali ellátás szolgáltatásainak körét.

Étkeztetés: Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni.

Nappali ellátás (Idősek klubja): A napközbeni tartózkodás lehetőségének biztosítása 30 fő számára, lehetőség a társas kapcsolatok kezdeményezésére, fenntartására, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének biztosítása, igény szerint az ellátottak napközben étkezésének megszervezésére. A klub szolgáltatásai, az étkezés kivételével térítésmentesek.


A klub szolgáltatásai különösen kiterjednek:

 • igény szerint étkeztetés biztosítására,
 • szabadidős programok szervezésére,
 • szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezésére, a szakellátáshoz való hozzájutás segítésére,
 • szükség esetén más szociális alapszolgáltatáshoz való hozzá jutás segítésére (pl. házi segítségnyújtás)
 • hivatalos ügyek intézésének segítésére,
 • munkavégzés lehetőségének szervezésére,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadásra, életvezetés segítésére,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatására, működésének, szervezésének segítésére
 • tisztálkodási, mosási, vasalási, varrási lehetőség,
 • televízió, rádió, cd lemezjátszó, magnó használata,
 • sajtótermékek (napilapok, heti lapok),
 • könyvek, társasjátékok, kártya biztosítása,
 • felvilágosító előadások szervezése, egészséges életmód témakörében
 • rendszeres vérnyomás-, és vércukormérés, és testsúly ellenőrzés,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • kapcsolattartás családdal, háziorvossal

Családsegítés: A családsegítő szolgálat feladatai közé tartozik a humánjellegű civil kezdeményezések támogatása és ösztönzése, az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátások megszervezése, új szociális ellátások/speciális ellátások bevezetésének kezdeményezése.

A családsegítő szolgálat feladata továbbá a szociális és a lélektani válságkezelés (krízisintervenció), az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása (konzultáció), az életminőséget javító szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz való hozzáférés segítése, a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor
intézményvezető
tel:70/984-1754
mernyei.szockozpont@gmail.com

 

 

 

 

 
Somogyjádi Alapszolg. Közp. és Együtt Könnyebb Idősek Otthona

Tevékenység:

&aacu

Alapszolgáltatási Központ és
"Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona
Postai cím: Somogyjád, Kossuth L. u. 48.
Tel: 82/489-910, 82/589-072 és 82/589-073
Email: sjadcsase@gmail.com

Tevékenység:
Alapszolgáltatási Központ és
„Együtt Könnyebb"
Időskorúak Otthona
Somogyjád, Kossuth Lajos u. 48.

I. 
Az intézmény 1997 óta folyamatosan bővülő szociális ellátásokat nyújtó integrált intézmény.
Központ: Somogyjád, Kossuth Lajos u. 48. (a volt rendőrség épülete)
Telefon: 82/589-073 30/299-20-16
Telefax: 82/589-072
E mail: sjadcsase@gmail.com
Az intézmény vezetője: Czompóné Marosvölgyi Valéria
Telefon/Fax: 82/589-072
                   30/257-50-08
II.
Intézményfenntartó társulás keretében a szociális alapellátási feladatok közül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Magyaratád településen:

Jelzőrendszeres- és házi segítségnyújtás.
Vezető gondozó: Vassné Jakabfi Marianna

Házi segítségnyújtás: az igénybe vevő embereknek minden napi önálló életvitelükhöz nyújtott rendszeres és folyamatos segítségnyújtás, saját lakókörnyezetükben.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló emberek számára, napi 24 órás folyamatos ügyelet biztosításával, azonnali segítséget nyújtó ellátás.

Gyermekjóléti Szolgáltatás

Családgondozó: Dr. Pál-Fám Mária,
A gyermekek védelme érdekében:

 • észlelő- és jelzőrendszer működtetése
 • szervezési és gondozási tevékenység végzése
 • segítséget kérő gyermekek és szülők fogadása
 • veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, megoldási javaslatok
 • készítése, a családdal közösen
 • tanácsadás, tájékoztat te;s
 • családgondozás
 • hatósági beavatkozások kezdeményezése
 • a család segítése a családból kiemelt gyermek visszakerülésének érdekében

Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás ügyfélfogadási rendje:
Magyaratádon: minden csütörtökön 12-14 óra között

III.
„Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona tartós bentlakást nyújtó intézmény, fenntartója Somogyjád Község Önkormányzata.

Ellátási területe: Elsősorban Somogyjád község közigazgatási területe, szabad férőhely esetén az ország bármely települése.

Engedélyezett férőhely: 21 fő.
Az „Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona, ápolást, gondozást, szakosított ellátást nyújt. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes elsősorban idős emberek napi háromszori étkezéséről-, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátásáról-, annak tisztításáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásáról gondoskodik, 24 órás szakdolgozói felügyelet mellett.

Az intézmény ellátási szerződés útján szociális szolgáltatás keretében takarítást, mosást, vasalást, 24 órás gondozói felügyeletet, szükség esetén, kérésre ápolást-, gondozást nyújt a településen működő nyugdíjasház lakói részére.

Vezető ápoló: Kovács Béláné
http://www.somogyjad.hu/index.php?mode=15&id=8 


Copyright © 2010
Integranet Kft.