» Önkormányzat / Intézmény
Intézmények

Mernyei Integrált Szociális Központ

Tevékenység:

 

Mernyei Integrált Szociális Központ
7453 Mernye, Petőfi utca 49. szám
Telefon: 06 82/457-073
mernyei.szockozpont@gmail.com


A Mernyei Integrált Szociális Központot hat település (Mernye, Ecseny, Polány, Magyaratád, Patalom és Szentgáloskér községek) alapította 2009. január elsején, a községek lakosainak egyéni igények szerint történő szociális alapellátása érdekében. A szociális szolgáltató az idősek saját lakókörnyezetben való maradása, a családok kiegyensúlyozottabb életvitele, a konfliktusos helyzetek feloldása, a társadalmi és szociális hátrányok mérséklése érdekében működtetett szolgáltatásokat biztosít.


Az intézmény megnevezése: Mernyei Integrált Szociális Központ
Székhelye: 7453 Mernye, Petőfi utca 49.

A biztosított alapszolgáltatások: 

 • étkeztetés,
 • nappali ellátás (idősek klubja)
 • családsegítés

Ellátási terület: Mernye, Ecseny, Polány, Magyaratád, Patalom és Szentgáloskér községek

közigazgatási területe.
Az intézmény székhelye egy irodaépületből (a korábbi TSz iroda) került kialakításra Mernyén. Itt találhatóak az intézményvezető és a családgondozó irodája, személyzeti öltöző valamint a nappali ellátás céljára használt klubhelyiség, továbbá társalgó, pihenőszoba, teakonyha, mosóhelyiség, mosdók és zuhanyozók.

Az épület akadálymentesen megközelíthető, mozgáskorlátozottak számára is használható mellékhelyiség szintén biztosított.
A telephellyel egy épületszárnyban található könyvtárszoba (könyvek, folyóiratok, internet) is szélesíti a nappali ellátás szolgáltatásainak körét.

Étkeztetés: Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni.

Nappali ellátás (Idősek klubja): A napközbeni tartózkodás lehetőségének biztosítása 30 fő számára, lehetőség a társas kapcsolatok kezdeményezésére, fenntartására, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének biztosítása, igény szerint az ellátottak napközben étkezésének megszervezésére. A klub szolgáltatásai, az étkezés kivételével térítésmentesek.


A klub szolgáltatásai különösen kiterjednek:

 • igény szerint étkeztetés biztosítására,
 • szabadidős programok szervezésére,
 • szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezésére, a szakellátáshoz való hozzájutás segítésére,
 • szükség esetén más szociális alapszolgáltatáshoz való hozzá jutás segítésére (pl. házi segítségnyújtás)
 • hivatalos ügyek intézésének segítésére,
 • munkavégzés lehetőségének szervezésére,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadásra, életvezetés segítésére,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatására, működésének, szervezésének segítésére
 • tisztálkodási, mosási, vasalási, varrási lehetőség,
 • televízió, rádió, cd lemezjátszó, magnó használata,
 • sajtótermékek (napilapok, heti lapok),
 • könyvek, társasjátékok, kártya biztosítása,
 • felvilágosító előadások szervezése, egészséges életmód témakörében
 • rendszeres vérnyomás-, és vércukormérés, és testsúly ellenőrzés,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • kapcsolattartás családdal, háziorvossal

Családsegítés: A családsegítő szolgálat feladatai közé tartozik a humánjellegű civil kezdeményezések támogatása és ösztönzése, az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátások megszervezése, új szociális ellátások/speciális ellátások bevezetésének kezdeményezése.

A családsegítő szolgálat feladata továbbá a szociális és a lélektani válságkezelés (krízisintervenció), az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása (konzultáció), az életminőséget javító szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz való hozzáférés segítése, a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor
intézményvezető
tel:70/984-1754
mernyei.szockozpont@gmail.com

 

 

 

 

 
Copyright © 2010
Integranet Kft.