www.magyaratad.hu


» Önkormányzat / Intézmény
Intézmények

Somogyjádi Alapszolg. Közp. és Együtt Könnyebb Idősek Otthona

Tevékenység:

&aacu

Alapszolgáltatási Központ és
"Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona
Postai cím: Somogyjád, Kossuth L. u. 48.
Tel: 82/489-910, 82/589-072 és 82/589-073
Email: sjadcsase@gmail.com

Tevékenység:
Alapszolgáltatási Központ és
„Együtt Könnyebb"
Időskorúak Otthona
Somogyjád, Kossuth Lajos u. 48.

I. 
Az intézmény 1997 óta folyamatosan bővülő szociális ellátásokat nyújtó integrált intézmény.
Központ: Somogyjád, Kossuth Lajos u. 48. (a volt rendőrség épülete)
Telefon: 82/589-073 30/299-20-16
Telefax: 82/589-072
E mail: sjadcsase@gmail.com
Az intézmény vezetője: Czompóné Marosvölgyi Valéria
Telefon/Fax: 82/589-072
                   30/257-50-08
II.
Intézményfenntartó társulás keretében a szociális alapellátási feladatok közül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Magyaratád településen:

Jelzőrendszeres- és házi segítségnyújtás.
Vezető gondozó: Vassné Jakabfi Marianna

Házi segítségnyújtás: az igénybe vevő embereknek minden napi önálló életvitelükhöz nyújtott rendszeres és folyamatos segítségnyújtás, saját lakókörnyezetükben.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló emberek számára, napi 24 órás folyamatos ügyelet biztosításával, azonnali segítséget nyújtó ellátás.

Gyermekjóléti Szolgáltatás

Családgondozó: Dr. Pál-Fám Mária,
A gyermekek védelme érdekében:

  • észlelő- és jelzőrendszer működtetése
  • szervezési és gondozási tevékenység végzése
  • segítséget kérő gyermekek és szülők fogadása
  • veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, megoldási javaslatok
  • készítése, a családdal közösen
  • tanácsadás, tájékoztat te;s
  • családgondozás
  • hatósági beavatkozások kezdeményezése
  • a család segítése a családból kiemelt gyermek visszakerülésének érdekében

Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás ügyfélfogadási rendje:
Magyaratádon: minden csütörtökön 12-14 óra között

III.
„Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona tartós bentlakást nyújtó intézmény, fenntartója Somogyjád Község Önkormányzata.

Ellátási területe: Elsősorban Somogyjád község közigazgatási területe, szabad férőhely esetén az ország bármely települése.

Engedélyezett férőhely: 21 fő.
Az „Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona, ápolást, gondozást, szakosított ellátást nyújt. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes elsősorban idős emberek napi háromszori étkezéséről-, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátásáról-, annak tisztításáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásáról gondoskodik, 24 órás szakdolgozói felügyelet mellett.

Az intézmény ellátási szerződés útján szociális szolgáltatás keretében takarítást, mosást, vasalást, 24 órás gondozói felügyeletet, szükség esetén, kérésre ápolást-, gondozást nyújt a településen működő nyugdíjasház lakói részére.

Vezető ápoló: Kovács Béláné
http://www.somogyjad.hu/index.php?mode=15&id=8 www.magyaratad.hu