Hírek/hirdetmények

A szociális tűzifa támogatásról
2020. 11. 09., Hétfő, 20:07

A Magyaratád Községi Önkormányzat ez évben is sikeresen pályázott szociális tűzifa támogatásra. A támogatásra jogosító feltételek – a pályázati felhívásban előírtakon túl – helyi rendeletben kerültek meghatározásra.

A helyi rendelet szerint:

1,5 erdei m3 szociális tűzifa támogatásban részesíthető a kérelmező, ha a következő feltételeknek megfelel:
            a) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és
            b) a családjában (háztartásban) az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft/fő/hó összeget. (egyedül élők esetében a jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft/hó összeget) Egy háztartásban élőnek számítanak az ugyanazon a lakcímen, ugyanabban a lakásban élő személyek.
A pályázati felhívás szerint a jogosultság megállapítása során előnyben kell részesíteni
    a) azokat, akik aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosultak
    b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázati felhívás szerint egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult a támogatásra, függetlenül a lakásban élő személyek, családok, háztartások és jogosultak számától.
A támogatást a helyi rendelet mellékletét képező formanyomtatvány, valamint a családtagok (közös  háztartásban élők) előző havi nettó jövedelemét igazoló munkáltató által kiállított hivatalos igazolás, nyugdíjszelvény, egyéb ellátást igazoló igazolás benyújtásával 2020. november 30. napjáig lehet igényelni. A határidő jogvesztő.

Formanyomtatvány a falugondnoktól, vagy az önkormányzati hivatalban igényelhető, valamint ide kattintva letölthető.
A benyújtott kérelmek elbírálására legkésőbb 2020. december 15. napjáig határozattal kerül sor. A döntésről minden igénylő értesítést kap.  

Magyaratád, 2020. november 6.
                                                                   Tisztelettel:                                                                                                    Takács János polgármester                        

Vissza
Utolsó módosítás: 2018. 06. 23. 20:08
Fel