Hírek/hirdetmények

HIRDETMÉNY
2020. 01. 28., Kedd, 18:19

Értesítem a tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Magyaratád Község Önkormányzata 19/2019.(IV.2.) számú Kt. határozatában döntést hozott hatályos településrendezési eszközeinek 2. számú módosításáról a 0124/3-8, 0125, 0127/1-3 és a 0129 hrsz-ú ingatlanok övezeti előírásaira vonatkozóan, horgász- és szabadidőpark fejlesztés céljából;

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzat lefolytatja településrendezési eszközei 2. számú módosításának partnerségi egyeztetését.

Magyaratád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladatokkal összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017.(VI.23.) számú rendelete szerinti Partnerek az eljárások véleményezési szakaszában javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A településrendezési eszközök tervezett 2. számú módosításának véleményezési anyaga és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megtekinthető honlapunkon ide kattintva, vagy helyben a Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatánál.

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Magyaratád Község lakossága, a Magyaratádi ingatlantulajdonosok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes I. fokú építésügyi hatóság.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

2020. február 5. napján 10:00 órától

Helyszín: Magyaratádi Közös Önkormányzati hivatal Tanácsterme

7463 Magyaratád, Hősök tere 4.

A véleménynyilvánítás határideje: 2020. február 5. napján 10:00 órától

2020. február 13. napján 16:00 óráig

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet, ill. / vagy a jegyzo.matad@t-online.hu e-mail címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Magyaratád, 2020. január 24.

Takács János polgármester

Vissza
Utolsó módosítás: 2018. 06. 23. 20:08
Fel