Hírek/hirdetmények

TÁJÉKOZTATÓ a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
2020. 11. 12., Csütörtök, 09:26

Tisztelt Magyaratádi Lakosok!
Ahogy azt már bizonyára tudják, a Kormány a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletével a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében újabb szigorításokat vezetett be, a legfontosabbakról az alábbiak szerinti tájékoztatást nyújtom.

I. Maszkviselés:

A maszkviselési és távolságtartási szabályok továbbra is hatályban vannak. Ezen túlmenően Kaposvár Város Polgármestere döntött arról, hogy kötelező a maszk használata Kaposváron a közterületeken. Ez alól a zöldterületek és a parkok a kivételek. Az egyéni sport továbbra is engedélyezett, a sporttevékenység ideje alatt nem kell maszkot viselni. A piacon, a vásárokban és a Kaposvári Közlekedési Központ területén viszont kötelező. A 6 év alatti gyermekekre nem vonatkozik a szabályozás.

II. Kijárási korlátozás szabályai:

1. Este 8 óra és reggel 5 óra között – e rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles a lakóhelyén,
a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ez alól kivételt képez:
a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,
b) munkavégzés céljából,
c) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából és
d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.
A b)-d) pontok szerinti közterületi tartózkodást okirattal (pl. munkáltatói, sportszövetségi igazolás) szükséges igazolni.

2. Az 1. pontban foglaltaktól eltérően kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a  közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.

3. Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés, azonban a közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett. Ezzel szemben tilos – a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény kivételével – a közterületen, a nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása.

III.  A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

1. Tilos – a nézők nélkül tartható sportrendezvény kivételével – rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani. Rendezvény és gyűlés helyszínén annak helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni.
Rendezvény különösen
a) a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem
nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként
nyújtó esemény,
b) a kulturális esemény,
c) a sportesemény,
d) a magánrendezvény, valamint
e) a karácsonyi vásár.

2. A vallási közösségek szertartása – a házasságkötés, valamint a temetés kivételével – nem minősül rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt.

3. A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos, azonban a sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.

4. A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

5. A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.

6. A házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók és szülei, nagyszülei, testvérei és gyermekei, valamint a házasságkötés tanúi lehetnek jelen.

IV. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

1. Vendéglátó üzletben való tartózkodás csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamig megengedett, ezen kívül az ott foglalkoztatottak kivételével a vendéglátó üzletben tartózkodni tilos.
Kivételt képez ez alól
a) a munkahelyi étteremre, illetve büfére,
b) a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
c) a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási intézmény) menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,
d) az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.

V. A vendéglátó üzleteken kívüli üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

1. Este 7 óra és reggel 5 óra között
a) az üzlet,
b) a lottózó, valamint
c) a nemzeti dohánybolt
köteles zárva tartani az ott foglalkoztatottak kivételével tilos ezen kereskedelmi egységekben másnak tartózkodni.

2. Este 7 óra és reggel 5 óra között
a) a gyógyszertár és
b) az üzemanyagtöltő-állomás
nyitva tarthat.

Kérem, hogy a fenti szabályokat szíveskedjenek betartani.
Akinek a járványhelyzetből adódóan segítségre van szüksége, az kérem jelezze igényét az önkormányzati hivatalban, vagy a falugondnoknál.
A kormányrendelet teljes szövege (242. sz. Magyar Közlönyben) a következő helyen elérhető: https://magyarkozlony.hu/  

Magyaratád, 2020. november 11.
                                                                Tisztelettel:    Takács János polgármester

                                                                               

Vissza
Utolsó módosítás: 2018. 06. 23. 20:08
Fel