Projektek

Magyaratád önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése

Projekt címe:

Magyaratád önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése

Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00028
Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Kedvezményezett neve: Magyaratád Községi Önkormányzat
A szerződött támogatás összege: 48 458 580 Ft
A projekt összköltsége: 48 458 580 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja, hogy a pályázatban szereplő önkormányzati intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az önkormányzati épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése megvalósul. Ezzel több cél is elérésre kerül: egyrészt a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használatát érjük el, mivel a magyar átlag elmarad az EU átlagtól, harmadrészt pedig a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé válnak, a helyi és környékbeli lakosság megismeri ezek működését, hatékonyságát, ezáltal kívánjuk ösztönözni őket ezen technológiák használatára.

Az épület az építési idejének megfelelő műszaki állapotban van, energetikailag elavult. Hagyományos építési móddal épült, nyeregtetős, tégla falazatú épület. Csak a homlokzati nyílászárók lettek cserélve korszerűekre. A határoló szerkezetek hőveszteség tényezője nem felel meg a jelenlegi követelményszintnek. Gépészete korszerűtlen, pazarló. Az épületbe az akadálymentes bejutás nem biztosított, akadálymentes wc nincs. Felújítása indokolt. A projekt helyszíne: Művelődési ház - 7463 Magyaratád, Pázmány Péter tér 10. Az energetikai szakember által végzett felmérés alapján, a szakember javaslataira az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, Akadálymentesítés.

A projekt hosszú távú közvetlen célja, hogy a pályázatban szereplő önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az önkormányzati épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése megvalósuljon. Ezzel több cél is elérésre kerül: egyrészt a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használatát érjük el, mivel a magyar átlag elmarad az EU átlagtól.

Vissza
Utolsó módosítás: 2018. 06. 23. 20:08
Fel